Wanneer
De lessen in groepsverband worden gegeven op:

maandagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur voor 50-plussers
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur
en van 20.30 tot 21.30 uur
woensdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur
en van 11.00 tot 12.00 uur

Privélessen en meditatiecursussen in onderling overleg.